Sansür Genelgesi Yürürlüğe Girdi: Birçok Devrimci Gazeteye Erişim Engeli

Devletin dün gece geç saatlerde yayınladığı sansür geneli, bugün uygulamaya konmaya başladı. Yeni Yaşam, Xwebûn, Mücadele Birliği, Yeni Demokrasi, Alınteri ve Kızıl Bayrak gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Sansüre uğrayan tüm gazeteler yeni internet adresleriyle yayınlarına devam ediyor.

“Toplumun temel değerleri ve milli manevi değerlere uymayan her türlü yayını” hedef alan Erdoğan imzalı sansür genelgesinin ayrıntıları ise şu şekilde:

-Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak,

-Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek,

-Medya aracılığıyla millî ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek,

-Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

Bu itibarla millî ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.