Röportaj: Sudan’da Askeri Diktatörlüğe Karşı Anarşistler (Çev. Yeryüzü Postası)

25 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sonrasında yeniden başlayan kitlesel eylemlerin şiddetlenerek devam ettiği Sudan’da mücadele eden “Sudanlı Anarşistler Topluluğu”nun bir üyesi ile CrimethInc tarafından gerçekleştirilen bu röportaj; 2019’dan bu yana devam eden mücadeleleri, güncel durumu ve 2019’dan itibaren politik bir özne olarak ortaya çıkan anarşist hareketi anlamamız için faydalı bilgiler içeriyor. Dün [30 … Röportaj: Sudan’da Askeri Diktatörlüğe Karşı Anarşistler (Çev. Yeryüzü Postası) okumayı sürdür