1 Mayıs’a Kim Hangi Alanda Çıkacak?

Devlet iktidarının, topluma yaşattığı ekonomik kriz ve kendi içinde bulunduğu siyasi krizle yaklaşan 2022 1 Mayıs’ı öncesi devrimci örgütler, siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütlerinin de İstanbul’da o gün hangi alanda olacakları netleşmeye başladı.

Sendika görünümlü iktidar-patron aparatlarından Türk-İş, her yıl olduğu gibi bu yıl da kolluk güçlerinin gözetiminde, sendika bürokratlarıyla Taksim Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra, 30 ilde 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını açıkladı. Hak-İş ise 25 Nisan-1 Mayıs arasında Türkiye’nin her yerinde 1 Mayıs kutlayacaklarını bildirdi.

Sayısal anlamda üçüncü “büyük” işçi konfederasyonu DİSK, kamu işçileri sendikalar konfederasyonu KESK ve meslek örgütleri birlikleri TMMOB ve TTB ile birlikte Maltepe’de olacak. HDP/HDK, ESP, SYKP, EMEP, SODAP, Kaldıraç, Partizan,SMF, EHP, Kızıl Bayrak, Halkevleri, TİP, Sol Parti, SEP, TÖP, TKP, TKH, FKF ve Devrim Hareketi şimdiye dek 1 Mayıs’ta Maltepe’ye çağrı yaptılar. Devrimci Parti Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) ile birlikte Taksim’de olacağını belirtirken eş zamanlı olarak yine BMG bileşenleriyle birlikte Maltepe’ye de çağrı yapacaklarını bildirdi.

1977 ve 1989 1 Mayıs’larında kontrgerilla ve devletin kolluk güçlerinin açtıkları ateşle onlarca işçinin katledildiği Taksim Meydanı için ise bağımsız sendikalar Umut-Sen ve İnşaat-İş’in yanı sıra, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş çağrı yaptılar. Bu sendikalar dışında HKP, Mücadele Birliği Platformu, Halk Cephesi, Proleter Devrimci Duruş, Devrimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, Emeğin Gücü ile İşçi Temsilcileri Konseyi 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını duyurdular.