Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yönetmeliğinde eylemciler lehine düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yünetmeliğindeki değişikliğe göre “vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ifadesi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” olacak şekilde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri’ yönetmeliğindeki “vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ifadesini, Danıştay kararıyla yapılan düzenlemeyle, toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlenmesinde “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmama” kriteri, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmama” şeklinde değiştirdi.