2023 Balkan Anarşist Kitap Fuarı 7-9 Temmuz Arasında Slovenya’da Gerçekleşecek

Her yıl farklı bir Balkan ülkesindeki yerel kolektifler, örgütler, federasyonlar tarafından uluslararası anarşist dayanışmayla örgütlenen Balkan Anarşist Kitap Fuarı, bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Ljubljana kentinde gerçekleşecek. 2023 Balkan Anarşist Kitap Fuarı Örgütlenme Meclisi’nin enternasyonal anarşist harekete yönelik ilk çağrısının çevirisini sizlerle paylaşıyoruz.

Enternasyonal Anarşist Harekete 2023 Balkan Anarşist Kitap Fuarı’na Katılım İçin İlk Çağrı

Balkan Anarşist Kitap Fuarı’nın 20 Yılı: Milliyetçilik ve Savaş Duvarlarının Ötesinde!

Bir sonraki Balkan Anarşist Kitap Fuarı’nın (Balkan Anarchist Bookfair: BAB) 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Slovenya’nın Ljubljana kentinde gerçekleşeceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu karar, Romanya’nın Cluj kentinde 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen son BAB Kongresi’nde alındı. (Kongrenin tam açıklamasının İngilizce haline buradan ulaşabilirsiniz.)

Bu, BAB’ın 15’incisi olacak, aynı zamanda 2003’te Ljubljana’da gerçekleşen ilk BAB’ın 20. yılı da kutlanacak. 2003’ten bugüne tüm Balkanları (Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan, Romanya coğrafyalarında) gezen BAB, en son ev sahipliği yaptığımız 2013 yılından sonra bu yıl tekrar şehrimize dönmektedir.

Bu yıldönümünü güçlü bir uluslararası anarşist toplantı organize etmek için bir fırsat olarak kullanmak istiyoruz: Günümüzün önemli sorularını kolektif bir şekilde, geleceğe dair örgütlenme ve mücadele perspektifiyle ele alabileceğimiz bir toplantı. BAB’ın konusu bizim için hiçbir zaman sadece kitaplardan ibaret olmadı. Onu her zaman yerel, bölgesel ve enternasyonal düzeyde gruplarımızı, örgütlerimizi, ilişkilerimizi ve ağlarımızı güçlendirmenin bir aracı olarak gördük. Onu fikirlerimizi, analizlerimizi, bakış açılarımızı birbirimizle paylaştığımız; pratiklerimizi, örgütlenme modellerimizi, mücadele deneyimlerimizi, toplumsal hareketlere katılımlarımızı ve bu hareketlerin içinde fikirlerimizi nasıl yaymaya çalıştığımızı karşılaştırabildiğimiz bir alan olarak anlıyoruz. Bunların hepsi, hareketlerimizin ve toplumlarımızın politik, ekonomik ve toplumsal gerçeklikler ile devrimci potansiyel bağlamında karşı karşıya kaldığı güçlüklerle başa çıkmamıza yardımcı olabilecek ileriki adımlar için anlamlı öneriler oluşturma amacı güdüyor.

Küresel düzeydeki mevcut durum, geçmişte yaptığımız analizleri doğruluyor ve radikal toplumsal değişime yönelik politik gündemimizi gelecek için daha da aciliyetli hale getiriyor. Köleleştirme, sömürü, tahakküm üzerine kurulu ve ırkçılık ile milliyetçilik, ataerkillik ile cinsiyetçilik gibi diğer baskılarla bir bütünsellik içinde olan kapitalist sistemin yaşamlarımızı, toplumlarımızı ve çevreyi mahvetmekte olduğu açıktır. Son dönemde yaşanan tüm krizler, sermayenin halka yönelik saldırılarının sürekli yoğunlaşması, polis baskısı ve devlet şiddetinin yaygınlaşması ve nihayetinde militarizasyon ve savaş bakış açımızı doğrulamaktadır; “kapitalizm krizdir”. Egemen sınıfların ayrıcalıklarının, ortak servetin zora dayalı dağılımının, mevcut hiyerarşilerin ve sistemin kendisinin, ancak kaba kuvvet ve şiddet yoluyla ayakta kalabileceği ve yeniden üretilebileceği açıktır. Bundan yola çıkarak, önceki ifademizi kolaylıkla “kapitalizm savaştır” şeklinde genişletebiliriz.

Kendine özgü bir tarihi olsa da Balkanlar, bu açıdan farklı değildir. Eski Yugoslavya’da savaşın, milliyetçiliğin ve kapitalist ekonomiye geçişin tüm vahşetini yaşadı, neoliberal siyasetin bir laboratuvarı olmaya zorlandı (en açık şekilde Yunanistan’da 2008’den 2012’ye kadar olan ekonomik kriz döneminde deneyimlendiği gibi). Avrupa sınır rejimlerinin ve onun göç politikalarının ölümcül sonuçlarına tanık oluyor, toplumsal yamyamlık pratikleriyle ifade bulan yabancılaştırma ve bireyselleştirme ile toplumun paramparça edilmesini deneyimliyor.

Bu gerçeklikler karşısında farklı toplumsal tepkiler görebiliriz: Popülist, milliyetçi, faşist aşırı sağın gerici yükselişinden dünyanın her köşesinde sürekli patlak veren isyanlara; siyasi temsile ve devlet kurumlarına duyulan güvensizlikten beslenen parçalı ve dağınık sokak hareketlerinden İran’da devam eden ayaklanma veya Kürdistan’daki toplumsal devrim süreci gibi ilerici devrimci anlara kadar. Anarşist hareket sadece kapitalist krizlere karşı yukarıda bahsedilen popüler tepkilere değil, aynı zamanda genel olarak toplumsal gerçekliğe de müdahale etmeye çalışıyor.

Okullarımızda, işyerlerimizde ve mahallelerimizde; sömürüldüğümüz ve ezildiğimiz her alanda siyasi hareketlerimizin ve faaliyetlerimizin temelini kendi analizlerimiz ve görüşlerimiz oluşturuyor. Anti-otoriter ilkelerimizi ve devrimci perspektiflerimizi uygulamaya çalıştığımız toplumsal hareketlere dahil oluyoruz ama aynı zamanda yeni hareketler, mücadele ve dayanışma yapılarının yanı sıra alternatif örgütlenme ve yaşam pratikleri geliştirdiğimiz komünal ve otonom alanlar da inşa ediyoruz. Peki yeterince çabalıyor muyuz ve gerçek bir değişim için gereken karşı gücü yaratmak konusunda başarılı mıyız? Sömürülenlerin ve ezilenlerin çıkarlarının politik bir ifadesi olarak anarşizmin, zamanımızın sorularına birçok cevap sunabileceğine inanıyoruz ancak hareketin, tarihsel mekanizmalar üzerinde temel bir etkiye sahip olmadığını da görebiliyoruz. BAB toplantısını bu ve diğer konular üzerinde düşünmek, gündemlerimizi ileriye taşıyabilecek stratejiler geliştirmek, gelecekteki örgütlenme ve hareketlerimiz için kendimize yeni bir enerji katmak için kullanmak istiyoruz.

Tüm bunları aklımızda tutarak Balkanlar, Avrupa ve diğer kıtalardan uluslararası anarşist ve anti-otoriter hareketin tüm kesimlerini bu etkinliğin organizasyon sürecinin her aşamasına dahil olmaya ve etkinliğe katılımlarını şimdiden planlamaya davet ediyoruz. Temmuz 2023’te St. Immier’de bir başka büyük enternasyonal anarşist buluşma olacağından, ikisi arasında organik bir bağ yaratmak istiyoruz. Özellikle diğer kıtalardan St. Immier’deki toplantıya katılmayı planlayan yoldaşları çağrımızı dikkate almaya ve Ljubljana’daki BAB toplantısına katılmaya davet ediyoruz.

Önümüzdeki aylarda sizleri süreç hakkında bilgilendirmeye ve etkinliğin program içeriğine ilişkin detayları vermeye devam edeceğiz. Bu çağrıyı kendi dillerinize çevirmenizi, medyanızda yayınlamanızı ve iletişim kanallarınız aracılığıyla paylaşmanızı rica ediyoruz.

Daha fazla bilgi, soru ve önerileriniz için [email protected] e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilir veya bab2023.avtonomija.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Milliyetçilik ve savaş duvarlarının ötesinde!*

Dayanışma ve direnişi inşa ediyoruz!

2023 Balkan Anarşist Kitap Fuarı Örgütlenme Meclisi

*1990’ların savaşlar döneminde savaş ve milliyetçilik karşıtı hareketlerde kullanılan, aynı zamanda eski Yugoslavya’nın farklı ülkelerinden yoldaşlar tarafından o dönemde yayınlanan anarşist gazetenin adı olan, eski Yugoslavya anarşist hareketinin sloganı.

Çeviri: Mercan Doğan