EZLN: Rus Ordusunun Ukrayna’yı İşgali Üzerine (Çev. Yağız İnselöz)

EZLN: Rus Ordusunun Ukrayna’yı İşgali Üzerine (Çev. Yağız İnselöz)

(Bir önceki çeviriyi aldığımız kaynakta mektubun anarşistlerden bahsedilen kısmına sansür uygulandığını farketmemiz üzerine kendi çevirimizle yazıyı tekrar paylaşıyoruz.)

Zapatista Altıncı Komisyonu

Meksika

Savaştan sonra, hiç manzara kalmayacak

(Rus ordusunun Ukrayna’yı işgali üzerine)

2 Mart, 2022

Yaşam Bildirgesini İmzalayanlara:

Meksika ve yurtdışında altıncı:

Yoldaşlar ve kardeşler:

Şu anda Avrupa denilen coğrafyada olup bitenlerle ilgili sözlerimiz ve düşüncelerimiz:

Birincisi: Bir saldırgan var: Rus Ordusu. Büyük sermayenin çıkarları her iki tarafta da oyuna dahil. Bazılarının çılgın hayalleri ve diğerlerinin kurnaz ekonomik hesapları yüzünden acı çekenler Rusya ve Ukrayna halklarıdır (ve belki yakında, yakın veya uzak diğer coğrafyaların halkları). Zapatistalar olarak her iki devleti de değil, sisteme karşı yaşam mücadelesi verenleri destekliyoruz.

Irak’ın (yaklaşık 19 yıl önce) çok uluslu işgali sırasında, ABD ordusunun başını çektiği bu savaşa karşı dünyanın her yerinde protestolar vardı. Aklı başında hiç kimse işgale karşı çıkmanın Saddam Hüseyin’i desteklemek anlamına geleceğini düşünmedi. Bugünkü durum aynı olmasa da benzerdir. Ne Zelensky ne de Putin. Savaşa hayır!

İkincisi: Farklı hükümetler, herhangi bir insani düşünceden yoksun ekonomik hesaplamalara dayalı olarak iki taraftan birisiyle ittifak kurdular. Bu hükümetler ve onların “ideologları” için iyi ve kötü müdahaleler, işgaller ve yıkıcı eylemler var. İyileri müttefikleri tarafından, kötüleri ise muhalifleri tarafından yapılanlardır. Putin’in Ukrayna’nın askeri işgalini haklı gösteren canice argümanlarına yönelik alkışlar, yıkımı büyük sermayeyi memnun etmeyen diğer halkların işgalini haklı çıkarmak için aynı kelimeler kullanıldığında ağıtlara dönüşecek.

Diğer coğrafyalar, onları “neo-Nazi tiranlığından” kurtarmak veya komşu “uyuşturucu devletlerini” ortadan kaldırmak için işgal edilecektir. Ardından da Putin’in sözleri tekrarlanacaktır: “Nazilerden arındıracağız” (veya eşdeğerlerinden) ve “halkın tehlikede olmasının” birçok “nedeni” olacak.

Ve sonra, Rusya’daki yoldaşlarımızın dediği gibi, “Rus bombaları, roketleri ve mermileri Ukraynalılara doğru uçarken, kimse onlara siyasi görüşlerini veya hangi dili konuştuklarını sormuyor.” Sadece bir tarafın veya diğerinin “milliyeti” farklı olacaktır.

Üçüncüsü: Büyük sermaye ve onun “Batılı” hükümetleri, durumun kötüleşmesini düşünmek ve hatta hızlandırmak için masaya oturdular. İşgal başladığında, Ukrayna’nın direnip direnmeyeceğini görmek ve olası her sonuçtan ne elde edebileceklerini hesaplamak için endişeliydiler. Şimdi Ukrayna direndiği için, daha sonra ödenmesini bekleyecekleri “yardım” tekliflerini hevesle sunuyorlar. Ukrayna direnişine şaşıran sadece Putin değil.

Bu savaşın kazananları, bölgeleri fethetme, yok etme ve yeniden inşa etme; yani metalar ve insanların tüketimi için yeni pazarlar yaratma fırsatını gören büyük silah üreticileri ve büyük sermayedir.

Dördüncüsü: Her iki tarafın da medyada ve sosyal medyada “haber” olarak adlandırdıkları şeylere ya da aniden çoğalan coğrafya uzmanlarının yaptığı “analizlere” ve Varşova Paktı ve NATO nostaljisi yapanlara güvenmek yerine, bizim gibi Ukrayna ve Rusya’da yaşam mücadelesinde ısrar edenleri aramaya ve sormaya karar verdiler.

Birkaç denemeden sonra Altıncı Zapatista Komisyonu, Rusya ve Ukrayna denilen coğrafyalarda direniş ve isyanda bulunan müttefiklerimizle temas kurmayı başardı.

Beşincisi: Kısacası, orada anarşist özgürlük bayrağını yükselten arkadaşlarımız dik duruyorlar: Ukrayna’da Donbas’ta direnişte olanlar ve isyanda Rusya’nın sokaklarında ve tarlalarında yürüyen ve çalışanlar var. Rusya’da savaşı protesto ettikleri için tutuklanan ve dövülen insanlar var. Ukrayna’da Rus ordusu tarafından öldürülen insanlar var.

Bu onları hem kendi aralarında hem de bizimle birleştiriyor, sadece savaşa HAYIR demekle değil, aynı zamanda kendi halkına baskı yapan hükümetlerle “hizaya gelmeyi” reddetmeleriyle de birleştiriyor.

Her iki taraftaki kargaşa ve kaosun ortasında, inançlarında sabit kalıyorlar: özgürlük için savaşmaları, sınırları ve Ulus-Devletlerini reddetmeleri ve sadece bayraklarının renginde farklı olan baskıları.

Onlara elimizden geldiğince destek olmak görevimizdir. Bir söz, bir görüntü, bir ezgi, bir dans, havaya kalkmış bir yumruk ya da uzak coğrafyalardan bile destek olan bir kucak, yüreklerini hoplatacak bir destek.

Direnmek, azmetmek ve galip gelmektir. Bu müttefikleri direnişlerinde, yani yaşam mücadelelerinde desteklemeliyiz. Biz onlara borçluyuz, onlar da bize.

Altıncısı: Bu nedenle, ulusal ve uluslararası Altıncı, henüz yapmamış olanları, takvimlerine, coğrafyalarına ve modlarına göre, savaşa karşı protesto etmeye ve kendi coğrafyalarında özgürlük dünyası için savaşan Ukrayna ve Rus halklarını desteklemeye çağırıyoruz.

Ayrıca Ukrayna’daki direnişe maddi desteğin zamanı gelince bizimle paylaşacakları hesaplara gönderilmesini talep ediyoruz.

EZLN Altıncı Komisyonu ise Rusya ve Ukrayna’da savaşa direnenlere biraz yardım göndermek için üzerine düşeni yapıyor. Ayrıca Ukrayna’da direnenler için ortak bir destek fonu oluşturmak adına SLUMIL K´AJXEMK´OP[i]’deki müttefiklerimizle temasa geçtik.

Yalan beyanda bulunmadan bağırıyoruz ve diğerlerini bağırmaya ve talep etmeye çağırıyoruz: Rus Ordusu Ukrayna’dan çekilsin!

Savaş artık durdurulmalı. Devam ederse ve beklendiği gibi tırmanırsa, savaştan sonra manzaranın hesabını verecek kimse kalmayabilir.

Güneydoğu Meksika’nın Dağlarından,

Subcomandante Insurgente Moises  Sup Gelano

EZLN Altıncı Komisyonu

Mart 2022

Çeviri: Yağız İnselöz