19 Aralık Nedir?

Bugün 19 Aralık…21 yıl önce bugün devlet, hapishanelerdeki devrimci tutsakların örgütlü duruşunu bitirmek, iradelerini teslim almak için 20 hapishaneye saldırı gerçekleştirdi. Devletin “Hayata Dönüş” adını verdiği katliamda 30 devrimci tutsak yaşamını yitirdi. Hapishanelerde koğuş sisteminden, F tipi adı verilen bir ve üç kişilik hücre sistemine geçilmesi sonrası devletin hak gaspları artarak sürdü. Bu hak gaspları, günümüze gelindiğinde, hasta tutsakların tahliye edilmeyerek, 9 Aralık’ta da Garibe Gezer’in fiziksel, cinsel şiddet ve baskı altında bırakılması gibi, sistematik ve sürece yayılarak katledilmeleri şeklinde bir devlet politikasına dönüştü. Barikat Haber olarak, hapishanelerde devletin katliam politikasına direnen devrimci tutsaklarla dayanışmak ve katliamı unutturmamak için, 19 Aralık Katliamı’nın 21. yıl dönümünde, Aralık 2006’da Anarşist Blok tarafından Kadıköy’de gerçekleştirilen “Yalınayak eylemi” için hazırlanan yazıyı paylaşıyoruz.

19 Aralık bir gündür; 18 Aralıktan sonra gelir, 20’dense önce… Bir yıl dönümü… Takvimde bir yaprak… Muktedirlerin kan bayramı… 19 Aralık bir başlangıçtır; belki de bir son… Acıyı çağrıştıran bir kelime oyunu; ya da öfkeyi…

Hepsi ya da hiçbiri…

19 Aralık 2000 tarihinden bu güne F Tiplerine karşı sürdürülen direnişte hayatını kaybeden 122 direnişçi, 600 sakat, intiharlar, ağır fiziki ve ruhsal tahribatlar da aynı sorunun cevabı olabilir.

19 Aralık, sistem içi hayatlarımıza dönmemiz ve cellâdımızı hayranlıkla takip etmemiz için sallanan sopadır.

Yirmi zindana yirmi bin asker, yirmi bin gaz bombası, yirmi bin dipçik, binlerce mermi çekirdeği, kırk bin postal, onlarca iş makinesi ve otuz iki ceset torbasıyla girişilen bir seferdir 19 Aralık.

“Sahte Oruç Kanlı İftar” manşetiyle şakşaklanan bir dezenformasyon kampanyasıdır.

Bütün güler yüzlü ve şuh bakışlı liberal maskelerin çıkarılıp keskin dişlerin gösterildiği bir tören alayıdır.

Hayata Dönüş yaftasıyla piyasaya sürülen bir gözdağıdır.

19 Aralık devlettir.

19 Aralık, bir meydan okumadır.

Bildiriler, basın açıklamaları ve eylem çağrıları olayı şöyle duyurur:

”19 Aralık 2000 tarihinde sabaha karşı dört sularında yaşanan vahşi katliamla birlikte, tecrit esaslı hapishaneler olan F Tipleri de açılmış oldu.”

Ama bildirilerin ruhu yoktur. Basın açıklaması metinleri ve eylem çağrılarının da öyle. Kelimelerin canı acımaz. Öfke duymazlar onlar.

Sekiz metre karede, bir ömür boyu tek başına geçirilecek yirmi dört saatleri anlatabilecek bildiri yazılmadı henüz.

En yakınlarınızdan yasalarca belirlenmiş olanlarıyla, “haftada bir gün ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla” ve cam bölmeler arkasında (o da telefon aparatıyla) görüşebilmeyi anlatabilecek bir metne rastladınız mı?

Ya da yazın sıcağını ve kışın soğuğunu misliyle içerde tutan ring araçlarında, bileklerine oturan kelepçeyle muayene sırası bekleyen tutsağı nasıl anlatırsınız?

Ama içerde hayat böyle akar.

Dahası da vardır:

Türkü söylediğiniz için mektuplaşmanızın engellendiği bir şeydir tutsaklık. Üzeri bir kalıp yağla sıvalı yiyecek müsveddesini reddettiğiniz için, kitaplarınız ya da küçük el radyonuzdan olduğunuz bir şeydir. Arama adı altında taciz edilmekten hoşlanmadığınız ya da herhangi bir şeyi herhangi bir yöntemle protesto ettiğiniz için yakınlarınızla görüşmeniz engellenebilir. Sularınızın hiç akmıyor oluşu ya da paranız olmadığı için temizlik malzemesi alamamanız önemli değildir. “Genel Arama” adı altında talan edilen hücrenizi temiz tutmuyorsanız disiplin kuruluna sevk edilmeniz an meselesidir. Herhangi bir nedenle çatıdaki kiremit kafanıza düşerse hücre cezasıyla da karşılaşabilirsiniz: Ya da paranızla satın aldığınız el aynasının artık yasak olduğu söylendiğinde onu teslim etmeye yanaşmazsanız…

İstediğiniz şeyi değil, idarece uygun görüleni okumak, izlemek, dinlemek ve eylemek zorunda bırakılırsınız. Ve bunun adına “birey olmayı öğrenmek” denir.

Yirmi dört saatinizi aynı dört duvar arasında geçirdiğiniz arkadaşınızla aynı fotoğraf karesinde yer almak isterseniz birey olmayı da öğrenememişsiniz demektir.

Tutsaklık, demir kapı açıldığında sizi bekleyen şeyin ne olduğunu bilememektir. Jandarmanın copudur. Gardiyanın küfrü… Ve diğerlerinin sürgün kararları, idari yaptırımları, “darp ve cebir izine rastlanamamıştır” raporları, mütalaa ve hükümleridir…

Tutsaklık bir rapora, istihbarat dosyasına ve sicil numarasına indirgenmenizdir. “Haftada bir gün ve bir saati geçmemek kaydıyla” gelen ziyaretçinizin kolunun mühürlenmesidir: “TERÖR – GÖRÜLDÜ”

24 saatinizin denetim altında tutulması, her adımınızın gözlenmesi fakat varlığınızın görmezden gelinmesidir.

İşte bu yüzden onlarla yalnızca yolunuz adliyeye, hastaneye ya da mezarlıklara düşerse karşılaşabilirsiniz. Ve ayakları hep çıplaktır!

Bildiriler, basın açıklamaları ve eylem çağrılarının ruhu yoktur. Meydan okumaları yanıtlamaz onlar.

19 Aralık, iktidarın sızdığı her delikte yanıtlanması gereken bir meydan okumadır.

Direnişle yanıtlanacaktır.

İstanbul – Aralık 2006