TÜSİAD’dan İktidara: “Hızla İktisat Biliminin Kurallarına Dönün”

Patronlar örgütü TÜSİAD, AKP iktidarına dönük bir açıklama paylaştı. TÜSİAD’ın internet sitesine konulan açıklamada, iktidarın, ekonomistler tarafından eleştiriyle yaklaşılan “faiz neden, enflasyon sonuç” politikası başta olmak üzere, ekonomiye dair attığı adımlarını revize etmesi istendi.

Astronomik döviz artışı nedeniyle ödemeler dengesinin bozulduğu, iktidarın krizden çıkış için çözüm yolu olarak gördüğü ihracatçıların bile zarar gördüğü iddia edilerek, krize patronların penceresinden bakılan açıklamada, iktidara “iktisat bilimi” hatırlatması yapıldı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

(…)

Ülkemizde ‘kurumsuzlaşma’ sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı ‘Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar’ adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir. TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız.