Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın çağrısıyla sağlık emekçileri, özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından geri çekilmesi üzerine G(ö)REV kararı aldı.

İktidarın hekimlere yönelik maaş iyileştirmesi ve ek gösterge teklifini geri çekmesi, sağlık sisteminde artan sorunlar, hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarını ayrıştıran politikalar sebebiyle 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği greve başladı.

81 ilde gerçekleşen eylemleri TTB ve SES hesaplarından takip edebilirsiniz: