AKP’nin yeni kanun teklifi: “Finans şirketinin şöhretine basın yoluyla zarar verenlere” 3 yıla kadar hapis

Meclis’e sunulan yeni torba kanun teklifinde “şirketlerin itibarına” ilişkin bir düzenleme önerisi de yer aldı. AKP’nin sunduğu teklife göre finans şirketinin şöhretine basın yoluyla zarar verenler 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

ANKA’nın haberine göre; AKP, yeni bir torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklif; muhtar maaşlarının artırılması, 2/B arazilerinin satışı, özel hastanelerde çalışan hekimlerin vergilendirilmesi, döviz bürolarının kurumlar vergisinin yüzde 5 artırılması, yasak siteye verilen reklamın bedelinin vergide gider olarak gösterilmemesi ve finans şirketinin şöhretine basın yoluyla zarar verenlerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına kadar birçok alanda düzenleme ve cezalar içeriyor.

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve toplam 85 AKP milletvekilinin imzası bulunan torba kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 39 maddeden oluşan, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” düzenlemeler içeriyor.

Hekimlere yeni vergi

Teklife göre, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecek.

Vergi suçlarında etkin pişmanlık

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da “etkin pişmanlık” benzeri bir düzenleme getirilecek. Kaçakçılık suçları da zincirleme suç kapsamına alınarak, cezai yaptırımı artırılacak.

Takipteki vergilere yarıya kadar indirim

Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tebliğ edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda ise verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartı aranacak.

Muhtar maaşları asgari ücrete çekiliyor

Teklifle muhtar maaşlarına da beklenen düzenleme yapılırken, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılması sağlanacak.

AKP, muhtar maaşlarını yılbaşında gündeme getirmiş 3 aydır maaşlarında düzenleme yapılmaması muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu.

Kimlik ve adres sorgusu parayla yapılacak

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde (KPS) yer alan bilgiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak. Cumhurbaşkanlığı ofisleri KPS ödemesinden muaf olacak.

Yasak siteye reklam engeli

Hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, bu web sitelerine reklam vermeye devam eden şirketler, bu harcamalarını kurumlar vergisi ödemelerinde vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak gösteremeyecek.

Finans şirketi “itibarını sarsan” haberlere 1-3 yıl arası hapis cezası

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında; basın yoluyla şirket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım da yapılacak.

Banka ve döviz bürolarının kurumlar vergisi artacak

Bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri ile sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi 5 puan artırılarak yüzde 25 olarak uygulanacak.

“Vergiye gönüllü uyum” için kamu spotu hazırlanacak

Ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, “mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması” amacıyla radyo ve televizyonlarda kamu spotu yayınlanacak.

Orman kanunu ile 2/B satışı yapılacak

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan; kadastrosu yapılarak, 2/B alanlarında kalanların satışı kıyas yoluyla hak sahiplerine doğrudan satılacak.

Evim mağdurlarına düzenleme

Ev almak için şirketlere para yatırıp mağdur olanlar da teklifte yer alacak. Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Hazine taşınmazlarına peşin satışlarda indirim

Teklif; hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Düzenleme ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesinin önü açılıyor. 2022 ve 2023 yıllarında satılan kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Yabancıya gayrimenkulde 3 yıllık süre

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi 3 yıla çıkarılacak. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılacak.