Batman Barosu’nun, kolluk kuvvetlerinin arama yetkisini genişleten İçişleri Bakanlığı’nın “Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği”nin bazı maddelerine karşı açtığı davada karar verildi. Danıştay, yönetmeliğe ‘Anayasal hak ihlali’ gerekçesiyle kısmi iptal kararı verdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı yönetmeliğinin  ‘yazılı emri sonradan hazırlanmak üzere, kolluğa üst, araç ve aracın görünmeyen yerlerinde arama yetkisi’ veren maddelere itiraz edilmişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nin kararının gerekçesinde, “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir”  denilerek, yönetmeliğin ilgili kısmının Anayasa’nın 20’nci maddesinin ihlali olduğu ve arama yetkisinin sadece mahkeme kararı ile olabileceği belirtildi.

Batman Barosu Başkanı avukat Erkan Şenses ise, kararın 23 Kasım 2021 tarihinde verildiğini kendilerine ise yeni tebliğ yapıldığını söyledi. Mevcut yönetmelikte İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendirdiği kolluk amirinin yazılı emrine bırakıldığını belirten Şenses “Gecikmesinde sakınca bulunmayan hâllerde de hâkim kararı olmaksızın arama yapılmasına imkân tanınmaktaydı. Yönetmelikte, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere mülki amirin belirleyeceği kolluk amirinin sözlü emriyle de arama yapılabileceği belirtilmekteydi. Anayasa’nın 20. maddesiyle korunan özel hayatın gizliliği hakkına ölçüsüz bir müdahale olan anılan yönetmelik hükmünün iptal edilmesiyle Anayasa’ya aykırılık hali Danıştay tarafından düzeltilmiştir. Danıştay kararının Bakanlıklara tebliğ edilmesi sonrası yönetmeliğin iptal edilen bu hükmünün artık uygulanmaması gerekiyor” yorumunu yaptı.