Uzun bir süredir vicdani retçilerin avukatlığını yapan ve kendisi de vicdani retçi olduğu için askere gitmeyen Gökhan Soysal’a, GBT’lerde tutulan tutanaklar nedeniyle idari para cezası verilmişti. Soysal’ın, karar usulüne uygun tebliğ edilmediği için idare mahkemesinde açtığı dava reddedildi.

Avukatı Ferat Çağıl aracılığıyla söz konusu ödeme emrinin iptali için konuyu yargıya taşıyan Soysal, kendisine herhangi bir idari para cezasının tebliğ edilmediğini ve söz konusu tebligatın direkt olarak muhtara bırakıldığını öğrendiğini söyledi ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin davayı hukuka uygun olmayan gerekçelerle reddettiğini belirtti.

Vicdani retçi müvekkillerinden Abuzer Yurtsever’e de bu şekilde daha önce idari para cezası gönderildiğini ifade eden Soysal, söz konusu idari para cezasının ödenmesi için vergi müdürlüğünden gelen ödeme emrinin açtıkları dava sonucunda Adıyaman İdare Mahkemesi’nce iptal edildiğini ifade etti.

Ayrıca kanun hükmü sayılan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararıyla da tebligatın muhtara bırakılmasını gerektiren resmi adrese tebligat gönderilmeden önce muhatabın bilinen son adresine tebligat yapılması gerektiğini söyleyen Soysal kendisine gönderilen idari para cezasında böyle bir durum olmadığını, bu nedenle ödeme emrinin iptal olmasını beklediklerini, dava reddedildiği için vicdani retçi olmasından dolayı böyle bir kararın verildiğini düşündüklerini ifade etti.

Vicdani retçi Avukat Gökhan Soysal’a biri 3.408,00 TL ve diğeri 2.104,00 TL olmak üzere iki ayrı idari para cezası kesilmiş. Bu kararın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Soysal, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapacaklarını belirtti.