Sağlık Çalışanları Grevde: “Farz Edin Gittik”

Sağlık çalışanlarının ekonomik haklar, özlük hakları, etkin bir sağlıkta şiddet yasası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması talepleriyle yaptığı iş bırakma eylemleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta başka ülkelere gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen doktorlara yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler” şeklindeki sözlerine atfen “farz edin gittik” sloganıyla iki günlük greve dikkat çeken sağlık çalışanları TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla eylemler gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde TTB’nin yaptığı bilgilendirmede, 14 Mart Sağlık Çalışanları Günü başlayacak iş bırakma eylemlerinde acil hizmetlerin, sürekli bakım gerektiren hastalara yapılacak hizmetler ve COVID-19 aşı, test ve tedavi hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edileceği belirtildi.

İstanbul’da Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal, Haydarpaşa Numune, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri başta olmak üzere birçok hastanede eylemler gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda ise eylem gerçekleştirmek isteyen sağlık çalışanları ve doktorlara polis saldırdı.

Ankara’da ise Hacettepe Tıp Fakültesi ce Cebeci Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu birçok hastane içinde sağlık çalışanları ve doktorlar taleplerine dikkat çeken eylemler gerçekleştirdiler. Ankara’nın dışında İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana,Antep ve Amed’in de aralarında yer aldığı birçok ilde 14 Mart eylemleri yapıldı. Eylemlerin ve grevin yarın da sürmesi bekleniyor.

Öte yandan iktidarın medya görünümündeki tetikçi propaganda aparatlarından Akit’in hedefinde, hakları için greve giden sağlık çalışanları vardı. Akit, doktorları ve sağlık çalışanlarını “beyaz önlüklü zorbalar” diyerek hedef gösterdi.